Buď kapitánom svojej duše

Branislav Hromada

O mne

Branislav Hromada

Filozof / Certifikovaný brief coach / Tréner

„Nie je dôležité vedieť všetko, ale začať. Môžem len od seba, jedine tu a teraz a v okamihu prítomnosti byť zodpovedný za svoje šťastie. To je autentická radosť zo života, moje bytie v mojich rukách.”

Objednajte si užitočný rozhovor Kontakt

Mojim cieľom je pomôcť klientovi dostať sa tam, kde si želá byť. A to hlavne za pomoci efektívneho využitia jeho vlastného potenciálu, schopností a síl. Verím, že ako ľudia máme všetko potrebné aby sme sa stali, kým chceme. Verím v tvorivosť a v to, že sme sem na svet prišli preto, aby sme si vymysleli prečo.

Prečo koučujem a vzdelávam ? – Napĺňa ma inšpirácia a zážitok z „rozsvietenej žiarovky“.

Okrem individuálneho či skupinového koučingu vediem inšpiratívne prednášky a workshopy. Ďalej trénujem oblasti profesionálnych obchodných zručností a leadershipu v spoločnosti H.R.OMADA
 • Som nastavený na to, aby ste všetky potrebné kompetencie získali v najkratšom čase a už nepotrebovali moju pomoc a dokázali si v krízových situáciách poradiť sami.
 • Dôverujem Vám, že máte všetky potrebné zdroje (schopnosti, sily..) k riešeniu.
 • Nevidím Vás ako „chodiaci problém“ ale ako „chodiace riešenie“.
 • Tie najlepšie riešenia nie sú tie, ktoré sú vytvorené na mieru, ale tie, ktoré sú vytvorené sebou samým. Vy sám ste expert na svoj život.
 • Neanalyzujem problém ani minulosť, nerobím diagnostiku. Som zameraný na želanú budúcnosť.
 • Akceptujem a rešpektujem Vás (váš slovník, svet, priority a hodnoty, pocity)
 • Nemám potrebu Vás „otáčať“ alebo udávať smer, dávam „len“ IMPULZ.
 • Počúvam Vás tak, aby ste cítili, že ste pre tento svet jedinečný a dôležitý.
 • INTIMITA - obsah rozhovoru zostáva iba medzi mnou a Vami... ako pri spovedi :).
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Estetika – Filozofia, pedagogický smer.

Úspešne som absolvoval medzinárodne certifikovaný (International Coach Federation) kurz Brief coaching zameraný na riešenie. Pod vedením renomovaných koučov Solutionsurfers : PhDr. Klára Giertlová PCC, PKcS (Tajov - Slovensko) a Dr. Peter Szabo MCC (Basel – Švajčiarsko)

Aktuálne absolvujem psychoterapeutický výcvik v inštitúte DALET v Olomouci, tiež v smere Solution Focused – teda v prístupe zameranom na riešenie.

K vzdelávaniu pristupujem ako k nikdy nekončiacemu procesu, preto stále absolvujem odborné workshopy, prednášky, čítam literatúru. Neorientujem len na „novodobé západné“ teórie, ale inšpiráciu nachádzam aj vo východných filozofiách či nevyčerpateľnom svete histórie a umenia.

Učenie sa z vlastnej skúsenosti a života uvádzam síce ako posledné, ale svojou dôležitosťou mu patrí neodrieknuteľné prvenstvo.
Svoje prvé kariérne skúsenosti som začal zbierať v oblasti komerčných callcentier, kde som postupne prešiel pozíciami ako operátor a supervízor. Následne som dve úspešné callcentrá aj založil a riadil ich už ako manažér. V nich som bol zodpovedný za celkový chod : HR politiku, databázový manažment a riadenie výnosnosti kampaní. Vďaka callcentrám som sa naučil pracovať s veľmi širokou paletou rôznorodých ľudí, či už to bolo v telefonickom kontakte s klientmi alebo pri výbere, zaškoleniach a samotnom vedení zamestnancov (vybral a zaškolil som cez 300 operátorov ako aj supervízorov).

Neskôr som pôsobil ako Sales & Marketing manager v PR agentúre s pôsobnosťou v Čechách a na Slovensku. Obchod a marketing som mal na starosti aj v ďalšej práci, v športovom centre poskytujúcom komplexné služby pre širokú verejnosť.

Tiež som bol Branch managerom (manažérom prevádzky) jednej z dvoch svetovo najväčších personálnych agentúr. Riadením a motiváciou ľudí, optimalizáciou procesov a vzťahom s klientmi som zodpovedal za celkové ekonomické výsledky pobočky. Počas tejto práce som sa definitívne presvedčil, že sa chcem profesne venovať najmä rozvoju ľudí, ale už nie ako zamestnanec v korporátnej spoločnosti. Odhodlal som sa nasledovať svoju predstavu, kde svojimi službami som užitočnejší pre ľudí ale aj pre seba v polohe samostatného konzultanta. Práve vďaka možnosti pomáhať ľuďom, a to po svojom, sa cítim zmysluplne.

Počas svojej doterajšej kariéry som bol viackrát postavený pred projekty „na zelenej lúke“, kde som sa naučil prekonávať a riešiť rôzne dielčie aj komplexné problémy. Som autorom niekoľkých pôvodných metodík, školení a produktov.

V súčasnej polohe kouča a trénera napĺňam svoju misiu „lodivoda“: pomáhať Vám previesť „Vašu loď“ cez „nebezpečné vody“, či inšpirovať Vás a prispieť k Vášmu osobnému rastu.
 • Moja práca je mojím koníčkom, čiže vo voľnom čase čítam veľa odbornej literatúry
 • Umenie : rád ho vnímam (divadlo, galérie, koncerty, filmy) a sám hrám na gitare a spievam
 • Rád sa aktívne hýbem (plávanie, bike, turistika, vychádzky so psom, silové športy, yoga, otužovanie...)
 • Cestovanie a spoznávanie nových miest, kultúr a ľudí
 • Rád hľadám a objavujem súvislosti, analógie a metafory v zdanlivo nesúvisiacich svetoch
 • Užívam si humor a situácie kedy sa neberiem vážne

Koučing

Koučing podporuje (jeho benefity):

nachádzanie najlepších riešení svojej situácie

uvedomenie si vlastných zdrojov ( vlastnosti, zručnosti, stratégií ...)

sebadôveru a maximalizáciu vlastného potenciálu

pozitívne nastavenie : hľadá užitočné riešenia nie prekážky a problémy

rozšírenie voľby (často z dvoch protichodných volieb, vytvorí viacero nových)

vlastnú kreativitu a autenticitu

osobnostnú transformáciu/premenu, dlhotrvajúce až doživotné zmeny

nachádzanie prirodzenosti a vlastnej cesty k šťastiu

Ako Váš „Lodivod“ využívam pri práci najmä Brief Coaching a Solution Focused coaching, ktorý podnecuje rozmýšľať o možných riešeniach oveľa viac než o problémoch a prekážkach. Pracujem spôsobom aby ma klient čo najskôr prestal potrebovať. Často nám stačia 1 až 3 stretnutia.

Neanalyzujem problém ani „ťaživú minulosť“, nerobím diagnostiku. Som zameraný na želanú budúcnosť.

Koučujem hravo a odvážne. Preferujem autentický prístup k metóde, k výberu slov, k človeku. Toto svoje nastavenie nepoužívam „iba“ v práci, ale žijem ho.

Držím sa hesla, že „ najrýchlejšie si spomenieš na to, čo si sám vymyslel.“ Verím, že len vlastným preskúmavaním a objavením „svojich právd“ môže človek získať stabilitu v živote. Bude sa tak môcť v čase, keď to bude potrebovať , oprieť sám o seba.

Zameriavam sa na pracovné aj súkromné témy a ciele ... vždy koučujem s človekom.

Inšpiratívne vzdelávanie

Úlohou nie je meniť, „len“ inšpirovať.

...vzdelávanie, ktoré nie je len o vedomostiach a zručnostiach, ale o zmene optiky

...často krát sa stáva, že nám nechýbajú ďalšie vedomosti a zručnosti. Dokonca sme veľa krát „pre-kvalifikovaní“ a o danej oblasti máme dostatočné množstvo informácií. To čo nás prijme konať a pohnúť sa z miesta, je schované niekde inde : v našom pohľade na vec, v našom postoji, v našej vôli, v našom odhodlaní, v našom dostatku alebo nedostatku energie, v našej radosti ... Na prácu s týmito faktormi sa zameriavam v inšpiratívnom vzdelávaní.

Nie je mojou snahou vystupovať v daných témach ako „pravdu-majúca autorita“ . Naopak. Vytváram priestor pre vlastný názor ako aj pre prípadný nesúhlas. Kladiem dôraz na to, aby som ponechal účastníkom možnosť – samým objaviť “svoje pravdy”, a to prostredníctvom vlastného zážitku.

Dovoľte si stretnúť sa so svojimi novými myšlienkami...

 • „Rozprávanie o problémoch vytvára problémy a rozprávanie o riešeniach vytvára riešenia“
 • Ako premeniť myseľ orientovanú na problém na myseľ orientovanú na riešenia.
 • Konštruktívny prístup nachádzania toho ako to “ide”, namiesto analýzy neúspechov.
 • Ako v praxi získať osviežujúce benefity v každodennom pracovnom aj súkromnom živote, bez tlaku, bez zlej nálady, bez „deptania“ druhých alebo seba.
 • Osvojenie si užitočného postoja, ktorý nás rýchlejšie dostane do cieľa.
 • Ako je možné, že vieme čo máme/chceme/ musíme spraviť, no napriek tomu to nespravíme ?
 • Čo nás poháňa v konaní ? Čo nás naopak brzdí ?
 • Praktické návody ako byť aktívny a dosiahnuť zmenu v čomkoľvek čo si zaumienime.
 • Prečo funguje kruh zotrvačnosti úspechu a kruh zotrvačnosti neúspechu ?
 • Ako sa zbaviť strachu z neúspechu ?
 • Zábavná a kreatívna metóda ako sa dieťa pomocou naučenia sa nových schopností, zbaví nežiaduceho správania.
 • Ľahko naučiteľných 15 jednoduchých krokov užitočných nie len pre rodičov.
 • Učí deti prebrať zodpovednosť za svoje činy.
 • Zapája nielen dieťa ale aj jeho okolie ( kamarátov, rodičov, učiteľov, ... ) tak, aby na tom každý rád podporne participoval.
 • Využíva princípy koučingu zameraného na riešenie v prístupnej a hravej podobe.
 • Ako porozumieť teamu : vedieť použiť silné stránky jednotlivcov k autentickej a funkčnej „teamovej alchýmii“
 • Reteaming – jednoduchá 12 kroková metóda dosiahnutia zmien k lepšiemu, pomocou podpory pri stanovovaní cieľov, rozvíjaní motivácie a spolupráce.
 • Ako predísť konfliktným situáciám a ako postupovať ak už nastali.
 • 6 kolaboračných schopností, ktoré vytvárajú fungujúce podporujúce vzťahy.
 • Zapojenie silných stránok individualít v prospech teamového výsledku.
 • Osvojenie koučingového prístupu vo vzťahu k vlastnej výkonnosti, k vedeniu ľudí, k „problémovým“ situáciám a k riadeniu inštitúcie.
 • 5 typických prvkov koučovacej konverzácie zameranej na riešenie (praktická aplikácia v koučovacom rozhovore).
 • Objavte a zažite si jednoduchosť a atraktívnosť Solution Focus prístupu k životu, zameraného na riešenia bez zbytočných psychologujúcich balastov.
 • Odovzdanie a osvojenie si nosných princípov koučingu, a ich čo najrýchlejšia aplikácia v praxi na konkrétne potreby organizácie a účastníkov.
 • Efektívne nástroje a kompetencie Vás ako kouča rozvíjate na témach a situáciách z Vašej praxe.

Referencie

PaedDr. Lucia Vaňová

liečebný pedagóg, zástupca
riaditeľa Detský domov Bratislava

Vaše služby by som odporučila každému riaditeľovi a vedúcemu pracovníkovi detského domova. Pomôžu mu definovať konkrétne ciele v práci, nástroje, ako ich dosiahnuť, uvedomiť si vlastné zdroje, pomenovať silné stránky, pozitívne pokroky, to, čo sa darí.

čítať ďalej
Moje očakávania v oblasti koučingu boli hmlisté a nie príliš konkrétne. Koučing moje očakávania nenaplnil, ale ich ďaleko predčil. Oceňujem najmä:
 • zameranie na riešenie,
 • konkrétne odporúčania použiteľné v praxi,
 • konštruktívnosť,
 • efektivitu,
 • dobre položené otázky, ktoré ma podnietili premýšľať o svojej práci a premýšľať o nej inak, ako doposiaľ.
Koučing bol pre mňa časom vyhradeným na zmysluplný sebarozvoj, čo si cením, lebo sa s takouto ponukou nestretávam často. Vnímam ho ako inšpirujúci - v práci sa často vraciam k niektorým myšlienka, snažím sa realizovať ich v praxi. Pomohol mi pomenovať rôzne situácie, vedieť s nimi narábať a nachádzať riešenia. Ako veľký prínos vnímam aj možnosť vidieť situácie z pohľadu p. riaditeľky, konfrontovať naše pohľady.

Ing. Ondrej Ligač

Manažér rastového programu NPC

V tom čase som bol na pomyselnej križovatke v rámci môjho profesijného pôsobenia a veľmi mi to pomohlo zorientovať sa, určiť si priority a svoje silné stránky. Na základe tvojho koučingu robím teraz to, čo ma napĺňa. Naozaj som sa „našiel“ a som veľmi spokojný.

čítať ďalej
Počul som výborné referencie a preto som bol presvedčený o tom, že koučing s tebou bude prínosný. Osobitne vyzdvihujem analytický a veľmi empatický prístup.

Mgr. Jana Ujlakyová

Koučing bol pre mňa veľkou neznámou. Síce som si vedela tento pojem naplniť obsahom v teoretickej rovine, avšak očakávania od koučingu neboli konkrétne. Skôr som si chcela dopriať šancu, sa na moju „tému“ pozrieť cez koučovaciu perspektívu.

čítať ďalej
Najfascinujúcejšie pre mňa na koučingu je to, že odpovede v sebe nachádzame sami, a cez trefne kladené otázky Braňa som projektovala navonok svoj vnútorný svet. To mi pomohlo mnohé pochopiť. Zopár rozhovorov s Braňom predčilo moje očakávania aké som kedy mala z rozhovoru dvoch cudzích ľudí. Braňo svojou vnímavosťou, neuveriteľnou schopnosťou načúvať a „nasvietiť reflektor“ na správne miesto, v mojom svete vybočil z radu koučov a osobných trénerov. Ako veľký prínos hodnotím  fakt, že niektoré odpovede na otázky sa vyplavujú samé aj s odstupom času. A to ma uchvacuje neustále.   Braňo sa ponáral do môjho sveta a nesnažil sa ani len trochu aby som prijala predstavu toho „univerzálneho“. Nepoužíval naučené formulky či teóriu z kníh ale vedel sa dokonale naladiť na moju vlnu a ušiť mi na mieru takú formu koučingu aká práve mne vyhovuje. Braňove skúsenosti, vlastná osobnosť a jedinečné kvality  pre mňa zosobňujú kouča 21. storočia. Vrelo odporúčam!   

Medzinárodná farmaceutická spoločnosť

Aj keď sa mi zdalo školenie dosť filozofické, v konečnom dôsledku som si z neho odniesla asi najviac. Veľmi dobre som sa vnútorne nastavila, stanovila som si osobné ciele ako pristupovať k situáciám, ku kolegom. Témy školenia sa dajú aplikovať ako na pracovný, tak aj na súkromný život.

čítať ďalej
 • Obsah bol dobre koncipovaný, priniesol aj iný, než klasický pohľad na prácu. Naša práca nie je len o technokratickom prístupe, má mnoho z toho, čo sme riešili: či už vzťahy v rámci skupiny, medzi kolegiálne vzťahy ale i medzi nami a lekármi.
 • Priateľsky prístup, atmosféra workshopu vďaka školiteľovi
 • Kreativita, partnerský prístup
 • Spôsob vystupovania, žiadna škrobenosť, taká „ľahkosť bytia“.
 • Otvorenosť, pomenovanie vecí správnymi slovami
 • že školiteľ bol skôr pozorovateľ , navodil situáciu a my sme to pomenovali- sila slova
 • Snaha o udržanie pútavosti, pozornosti a spolupráce počas celého workshopu
 • Nový štýl, forma, obsah školenia
 • Osobitne vyzdvihujem rozhľad a pozitívny prístup školiteľa, jeho naladenie a osobitý prístup ku každému z nás.
 • Veľa praktických ukážok a prirovnaní
 • Pomôžem si mottom „Nebudeme si pamätať ako vyzeral, nebudeme si pamätať, čo hovoril, budeme si pamätať, ako sme sa pri ňom cítili“ ( Eisenhower)